Dwie polskie firmy handlujące chemikaliami nie płacą!

Grupa Bio Oligo Sp. zoo / Profi ChemicaSp. zoo

 

Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych

Grupa Bio Oligo Sp zoo / Profi Chemica Sp zoo to dwie firmy z siedzibą w Gliwicach, Polska (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Obie zajmują się sprzedażą hurtową produktów chemicznych. Adres: Ul. Zwycięstwa 14-105Gliwice, ŚLĄSKIE, 44-100 Polska. Dyrektorem zarządzającym jest Szymon Szlażko. Profi Chemica Sp. zoo ma swoją siedzibę w tym samym miejscu. Akcjonariuszem jest Roman Władysław Szlażko. Szymon Szlażko jest tam również dyrektorem zarządzającym. Obaj Szlażkowie są prawdopodobnie braćmi lub są w inny sposób spokrewnieni.

Negatywne doświadczenia płatnicze z Grupą Bio Oligo Sp zoo etc. oraz Romanem Szlażko i Szymonem Szlażko

Grupa Bio Oligo, reprezentowana wówczas przez Romana Szlażko, zawarła z niemiecką firmą umowę dzierżawy trzech kontenerów-cystern na chemikalia w czerwcu 2019 roku. Kontenery zostały odebrane w Rotterdamie. Od stycznia 2020 r. miesięczne raty leasingowe pozostają niezapłacone. Przypomnienia pozostały bez odpowiedzi. Trzy pojemniki nie zostały również zwrócone na żądanie.

Powrót kontenerów z powodu presji – ponowna gra na czas.

W dniu 20 listopada sprawa została nam przekazana w Inkaso. W grudniu 2020 roku i do marca 2021 roku wielokrotnie naciskaliśmy na różne adresy firmowe i prywatne w okolicach Gliwic. Doprowadziło to do manewrów opóźniających, ataków słownych i gróźb pod naszym adresem, co nie zrobiło większego wrażenia na naszych pracownikach. Rozpoczęto jednak negocjacje i pod koniec marca wszystkie trzy kontenery o wartości około 95.000 euro wróciły do kraju.

Jednak raty leasingowe w wysokości około 24.000 euro pozostały niezapłacone. Szlazko początkowo był gotów zapłacić. Wyjaśnił jednak, że nie był w stanie zapłacić ich wszystkich naraz, lecz jedynie w ratach po 2.000 euro miesięcznie. Ale kiedy przyszło do podpisania potwierdzenia długu i planu spłaty, wszystko znowu utknęło w martwym punkcie. Szlazko opóźniał wszystko poprzez powolne odpowiedzi, drobne formalne zastrzeżenia i prośby o zmiany itp.

Ostrzeżenie przed robieniem interesów z obiema firmami!

Doświadczenie pokazuje, że wypłacalność i gotowość do zapłaty obu przedsiębiorstw należy ocenić jako niskie. Z publicznie dostępnych danych wynika również, że wyniki gospodarcze obu przedsiębiorstw są umiarkowane. Ryzyko wystąpienia należności nieściągalnych lub strat materialnych oraz koszty monitów i windykacji są wysokie.Ostrzeżenie przed robieniem interesów z obiema firmami!

Doświadczenia z Romanem Szlażko i Szymonem Szlażko?

Skontaktuj się z nami