Ulf Jimmy Broddessons början i Sverige – fängelsestraff

Broddesson, som är svensk medborgare, grundade år 2000 en enskild firma för partihandel med bilar och yachter. Tillsammans med Ivan Cicak tog han senare över företaget Tra Nova, som utfärdade falska fakturor. Exempelvis gav försäljningen av en Bentley Continental GTC för 1,875 miljoner kronor en provisionsintäkt på 50 000 kronor (mäklarverksamhet) och försäljningen av en Porsche 996 för 450 000 kronor köptes inte av Tra Nova och redovisades därför inte i bolagets räkenskaper. Handel med diverse andra fordon och courtageaffärer borde ha belastat annat bolag.

Att här räkna upp alla bolag, fordon och yachter skulle spränga ramarna för denna artikel. Helsingborgs tingsrätt konstaterade dock att «Cicaks och Broddessons påståenden om att de underlåtit att bokföra transaktionerna på grund av okunnighet, tidsbrist och oaktsamhet framstår som osannolika med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet och till att en revisionsbyrå och en revisor varit inblandade». Och: «Med tanke på storleken och omfattningen av de oregistrerade transaktionerna finns det ingen anledning att acceptera någon annan förklaring till underlåtenheten att registrera än att det gjordes i syfte att undvika skatt». De två hade inga invändningar mot fängelsestraffet på 6 månader och dömdes den 1 december 2009.

 

Ulf Jimmy Broddesson fortsätter i Spanien (Mallorca) och Schweiz

I Sverige är domstolsutslag och privata adresser offentliga. Broddesson lämnade Sverige och tillbringade mer tid i andra länder, bland annat Spanien och Schweiz.

I samband med ett planerat fastighetsköp i Spanien av en klient introducerades Broddesson av en brittisk fastighetsmäklare i början av 2020. Broddesson beskrev sig som fastighetsmäklare och erbjöd en fastighet (penthouse) för 2 miljoner euro, inklusive 1 miljon euro för renovering och tillbyggnad. Broddesson var dock även ägare och säljare.

 

Massivt bedrägeri och lurendrejeri av köparen i en fastighetstransaktion i Palma

Broddesson dolde i köpekontraktet att en del av byggnaden saknade tillstånd och därför hade uppförts olagligt. Enbart detta skulle enligt juridisk rådgivning utgöra grund för återgång och bedrägeribrott från Broddessons sida. En brottsutredning pågår.

Ett annat pikant faktum: Broddesson lät kunderna betala honom 350 000 euro utöver köpeskillingen «för «arbete och rådgivning vid köpet av fastigheten». Med andra ord tog han ut en förmedlingsprovision på 35% för försäljningen av sin egen fastighet. Är det allvarligt?

Senare ville Broddesson få en summa överförd till ett konto i Turkiet. Jag undrar varför? Från och med då blev kunderna misstänksamma och pengarna flöt slutligen in på ett konto tillhörande hans bolag Swiss Property Group Sàrl i Sion, Schweiz. Han krävde också 75 000 euro på samma sätt för «arbete och rådgivning i samband med renoveringen av fastigheten», trots att han redan hade fått 70 000 euro kontant för samma arbete ungefär ett år tidigare.

 

Goodwill missbrukas av Broddesson

Ändå hade Ulf Jimmy Broddesson inledningsvis ett stort förtroende hos sina kunder. Det gick så långt att de försåg honom med en Audi S6 och en Audi RSQ8. Broddesson gjorde senare dessa fordon tillgängliga för andra personer, inklusive Matt Powell, Palma Build och hans påstådda partner vid den tiden, den kinesiska Lu Yiping, som studerar Global Hospitality vid elitskolan Les Roches International School i Crans-Montana, Schweiz. Broddesson var entusiastisk över fordonen och uttryckte sin avsikt att köpa dem från kunderna i slutet av leasingavtalet. Fordonen skadades allvarligt och skadorna ersattes inte – mer om detta senare.

 

Otillräcklig projektledning – tvivelaktiga kontrakt – kontraktsbrott – och ännu ett bedrägeri

Enligt byggledningsavtalet skulle arbetet vara slutfört inom 9 månader eller senast den 22 juni, och ett förseningsvite hade också avtalats. Ansvarig för detta var den av Broddesson definierade «beställaren», som – till skillnad från Broddesson – aldrig undertecknat avtalet. I detta avtal definierade sig Broddesson som «garant», även om det förblev helt ospecificerat vad detta egentligen förpliktigade honom till. Vidare avtalades om en garantiförpliktelse på 12 månader från överlåtelseprotokollet, men något sådant protokoll finns inte. Den detaljerade kostnadsberäkning på 500 000 euro som nämns i avtalet och som parterna ska ha accepterat finns inte tillgänglig.

Betalningarna för byggnadsarbetena gick till företaget «Palma Build», som uppenbarligen ägs av en Matt Powell. Men även Broddesson ligger bakom. Bolaget grundades endast kort tid före fastighetsaffären. Det fanns dock ingen legal grund, inget avtal för betalning av byggtjänsterna – tidigare i Sverige. Fakturorna var ganska ospecificerade. Kunderna betalade totalt 267 621 euro i slutet av den 22 februari. Höjdpunkten: När Broddesson senare stoppade byggnadsarbetet i strid med avtalet, se nedan, krävde Broddesson fräckt detta belopp plus ytterligare 100 000 euro.

Den 25 oktober 2022 skrev Ulf Jimmy Broddesson till kunden: «Jag ser fram emot att med det fantastiska team vi har nu arbeta hårt, snabbt och bra med ert fantastiska Penthouse kommer att bli så fint när det är färdigt, fantastisk plats, layout, design och läge!» Vi minns: arbetet skulle ha slutförts för 3 månader sedan.

Efter berättigad och förståelig kritik mot Broddesson från kunderna stoppade han byggnadsarbetet den 24 april 2023 i strid med avtalet. Han motiverade detta med «det förlorade förtroendet och hur kunderna hade agerat mot honom», vilket följdes av självberöm och motiveringar för förseningarna – nästan ett år efter planerat slutförande. Samtidigt försäkrade Broddesson kunderna om att han skulle återlämna bilarna. Det gjorde han också, men med skador på sammanlagt nästan 80 000 euro. Till och med däcken var trasiga och måste bytas ut helt och hållet. Någon lista eller återbetalning av överbetalda byggkostnader, liksom det avtalsenliga ansvaret för fordonsskador, kom aldrig till stånd.

Broddesson erbjöd sig senare att köpa tillbaka fastigheten för 1,6 miljoner. Nu när de hade lidit en förlust på långt över 2 miljoner. Inte undra på att kunderna till slut fick nog och tackade nej till det förgiftade erbjudandet och fortsatte att renovera fastigheten på egen hand.

 

Broddesson, Palma Build & Piotr har bara byggt skräp

Palma Build är det byggföretag som arbetar för Broddesson. Det grundades av Mat Powell, en engelsman som bara talar lite spanska. Han är «bulvanen» bakom Jimmy Broddesson. Mer om Powell i nästa stycke. Piotr var ansvarig för byggnadsarbetet.  Är det som detta team gjorde tills arbetet avbröts värt åtminstone något?

Kvantitativt bara i stort sett nej: enligt expertutlåtandet från en lokal arkitekt hade endast arbete värt cirka 66 000 euro utförts hittills. Kunderna hade dock redan betalat 267 621,00 euro och de ytterligare kostnaderna (färdigställande plus reparation av skador) beräknades vid den tidpunkten till cirka 222 000 euro.

Men det kommer ännu bättre: Även det som byggdes måste till stor del rivas igen (väggar, tak etc.) eftersom arbetet utfördes helt oprofessionellt. För att ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig om Broddesson bygger åt dig, här är några bilder från hans webbplats och byggarbetsplatsen i Palma för jämförelse:

 

Utseendet (Bilder från Broddessons webbplats för hans företag Swiss Projects Sàrl, Sion) Verkligheten

(Bilder från kundens byggarbetsplats i Palma):

 

Medverkande från Broddesson: Arkitekt David Goodman, Matt Powell, Jérôme Zimmermann

Arkitekten David Goodman, på Mallorca, utförde olovliga renoveringar som beställts på Ulf Jimmy Broddessons fastighetsprojekt i Spanien. David Goodman visste också att en terrass inte borde ha rivits för att bevara en del av den befintliga byggnaden. Grannar tog bilder på det och det finns bevis för den fullständiga rivningen.

Trots upprepade förfrågningar försåg David Goodman aldrig klienten med ritningar, byggplaner, beställningar eller andra relevanta handlingar, trots att dessa hade betalats för. Istället hänvisade han dem till Broddesson, som i sin tur hänvisade dem tillbaka till David Goodman. Ett klassiskt fram-och-tillbaka-spel.

Britten Matt Powell körde inte bara Audi S6 utan grundade också företaget Palma Build på Mallorca, Spanien, kort före fastighetsprojektet. Matt Powell fakturerade kunderna – efter att byggnadsarbetet hade stoppats – nästan 374 000 euro för byggnadsarbeten som förmodligen fortfarande var utestående. Han försökte därför specifikt driva in de belopp som redan betalats, men med ett påslag på över 100 000 euro. Han hade dock redan accepterat betalningar för byggnadsarbetet, trots att det aldrig fanns något avtalsförhållande med vår kund.

Jérôme Zimmermann är en annan aktör och är verkställande direktör för Aymon Fiduciaire & Conseil SARL i Sion, Schweiz. Jérome Zimmermann är således skriven på samma adress som Swiss Property Group Sàrl (adress: c/o Aymon Fiduciaire & Conseil SARL, Rue du Rhône 26, 1950 Sion, Schweiz), med Ulf Jimmy Broddesson som verkställande direktör och Jerome Zimmermann som firmatecknare. Post adresserad till Broddesson samlas på denna adress och det kan antas att Jérome Zimmermann tar emot den för Broddessons räkning, vilket vittnar om ett förtroendeförhållande.

Broddesson driver även ett annat spanskt bolag, PL INWEST YACHT & PROPERTY SLU på Mallorca, Spanien.

Vi känner till andra personer med anknytning till Broddesson. Vad som är säkert är att Broddesson har goda kontakter och har «hanterat» stora summor pengar under många år.

 

Har du också erfarenhet av Ulf Jimmy Broddesson?

Ulf Jimmy Broddesson har adresser i Palma och i Schweiz, bl.a. via Jérôme Zimmermanns c/o-adress Aymon Fiduciaire. Den offentligt synliga bostadsadressen i Sverige leder till ett hotell i Schweiz.

Var försiktig när du gör affärer med personer och företag som nämns här. Vi avråder inte generellt från en affärsrelation, men du bör se till att kontrakten är tydliga och vara försiktig med förskottsbetalningar.

Har du någon information om Ulf Jimmy Broddesson, Lu Yiping, David Goodman och Jerome Zimmermann? Vi är särskilt intresserade av dina erfarenheter av dessa personer och deras nuvarande verksamhet. Du är välkommen att kontakta oss. Vi kommer att behandla din information som strikt konfidentiell på begäran.

Erfarenhet av Ulf Jimmy Broddesson?

 

Kontakta oss